Geliştirdiğimiz mobil oyunlar için heyecan verici modeller üretebilecek 3D Generalistler arıyoruz!

Lokasyon: Ankara, Türkiye

Başlıca sorumluluklar

 • Yüksek kalitede 3D stilize humanoid ve non-humanoid karakterler ve çevre assetleri üretecek,
 • Modelleme, rig, animasyon ve boyama alanlarından sorumlu olacak,
 • Orijinal konseptlere dayalı high-poly ve low-poly oyun-içi modeller üretebilecek,
 • Product manager ve geliştiriciler ile yeni oyun fikirleri üzerinde çalışacak ve görsel konseptler oluşturacak,
 • Oyun konseptinin vizyonu ve uygulaması arasında tutarlılığı sağlamak için Art Director ve diğer sanatçılarla birlikte çalışacak,
 • Sanat ekibi ve yazılımcılar ile dinamik bir ofiste işbirliği içinde çalışacak,
 • Proje teslimat tarihlerine uyumlu şekilde zaman yönetimi becerilerine sahip.

Yetenek ve deneyimler

 • Mükemmel iletişim ve organizasyon becerilerine sahip,
 • Autodesk Maya, ZBrush ve Adobe Photoshop programlarında profesyonel deneyime sahip,
 • Fiziksel tabanlı işleme (PBR) hakkında temel bilgisi olan,
 • Mobil oyunlara tutkulu!

 


 

We are looking for 3D Generalists who can create classy assets and models and make them alive!

Location: Ankara, Turkey

Main responsibilities

 • Producing high-quality 3D stylized humanoid and non-humanoid characters and environment assets, including modeling and look dev,
 • Responsible for modeling, rigging, animation, painting,
 • Creating high poly sculpts and low poly in-game models based on original concepts
 • Work with Product Managers and Developers on new game ideas and make visual concepts,
 • Work with Art Director and other artists to ensure consistency between vision and implementation of environment and hard surface assets,
 • Collaborating in a dynamic office with a cross-disciplinary team of artists and developers,
 • Meeting project deadlines in a timely manner.

Desired skills & qualifications

We’re looking for someone who has/is,

 • Excellent communication and organization skills,
 • Professional experience with Autodesk Maya, ZBrush and Adobe Photoshop,
 • Basic knowledge of physically based rendering (PBR)
 • Passion for mobile games.
 • Apply now

 • Experience

 • Maximum file limit is 10MB.
  Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png.
 • Maximum file limit is 25MB. For larger documents, please use services such as WeTransfer.
  Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, png, jpg, jpeg.
 • About