Birlikte heyecan verici mobil oyunlar geliştirebileceğimiz Game Developerlar arıyoruz!

Lokasyon: Ankara, Türkiye

Başlıca sorumluluklar

 • Unit3D ile birden fazla platform ve cihaz için mobil oyunlar geliştirecek,
 • Verimli, yeniden kullanılabilir ve güvenilir kod yapıları tasarlayacak,
 • Üretilen konseptlerden prototipler ve mekanikler oluşturacak ve yeni fikirlere katkıda bulunacak,
 • Git sistemi ile çalışacak.

Yetenek ve deneyimler

 • Komut dosyası oluşturma, texture, animasyon, GUI stilleri ve kullanıcı oturumu yönetimi dahil olmak üzere iyi düzeyde Unity bilgisi,
 • Unity’de +1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip,
 • C#, C++ ve benzeri mobil oyun kod dili bilgisi üst düzey olan,
 • OOP ilkelerine ve yazılım tasarım kalıplarına oldukça hakim,
 • Yayınlanmış veya yayınlanmamış 2D/3D mobil oyunları olan.

 


 

We are looking for Game Developers who can create breathtaking mobile games!

Location: Ankara, Turkey

Main responsibilities

 • Developing mobile games using Unity for multiple platforms & devices,
 • Designing, building, and maintaining efficient, reusable, and reliable code,
 • Creating prototypes and mechanics from internal concepts and contribute new ideas,
 • Working with Git.

Desired skills & qualifications

We’re looking for someone who has/is,

 • Excellent knowledge of Unity, including experience with scripting, textures, animation, GUI styles, and user session management,
 • 1+ year of experience with mobile game development with Unity,
 • Excellent C#, C++, and similar mobile game-related code language knowledge,
 • Solid understanding of OOP principles, software design patterns,
 • Having published or unpublished 2D/3D mobile games.
 • Apply now

 • Experience

 • Maximum file limit is 10MB.
  Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png.
 • Maximum file limit is 25MB. For larger documents, please use services such as WeTransfer.
  Accepted file types: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, png, jpg, jpeg.
 • About